Senior Projectondersteuner Nationale Politie
Gepubliceerd
9 mei 2022
Locatie
Nieuwegein
Soort opdracht
Verlengbaar
Ja
Uur per week
36
Duur opdracht
Startdatum 22 augustus 2022 tot 31 juli 2023
Opleidingsniveau
HBO

Omschrijving

Functieomschrijving:

De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning.

Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services.
De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen voornamelijk de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten.

Werkzaamheden:

Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project.
Omschrijving verantwoordelijkheden

Assisteren van de programma- en projectmanagers bij het opstellen van de programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan;
Zorgdragen voor het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan;
Het verzamelen van voortgangsoverzichten en het signaleren, analyseren en rapporteren van afwijkingen;
Methodische ondersteuning geven voor projectmatig werken en/of Agile scrum aan programma- en projectmanagers;
Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s;
Het inbedden van het issue- en risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van issues en risico’s conform vastgestelde criteria;
Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan;
Het voorbereiden van stuurgroepvergaderingen, het maken van de verslagen en monitoren opvolging van actiepunten;
Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor;

Contacten:

 • Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten
 • Projectmedewerkers, collega's van andere lijn afdelingen

Functie eisen:

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als projectondersteuner van ICT projecten, binnen grote (1000+) organisaties
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau

Gunning:

 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het inbedden van het issue- en risicomanagementproces, binnen projecten
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring op het vakgebied Projectmanagement binnen de (Semi-)/overheid
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken
 • Minimaal 1 jaar werkervaring met projectmanagementsoftware zoals Fortes Change Cloud, Clarity of gelijkwaardig
 • Bij voorkeur IPMA-PMO of IPMA-D gecertificeerd.

Competenties:

 1. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk
 2. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij
 3. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in
 4. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren
 5. Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden
  Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat
Toepassen
Drop hier jouw bestanden Selecteer bestanden...

Gerelateerde vacatures

Senior Projectleider   Purmerend
23 mei 2022
Logo FikiraFlex
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram