Gemeente Barneveld
Gepubliceerd
5 augustus 2022
Locatie
Barneveld
Soort opdracht
Verlengbaar
Ja
Uur per week
32
Duur opdracht
6 maanden
Opleidingsniveau
HBO/WO

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Voor de veranderlijn ‘Mens in Ontwikkeling’ zijn we op zoek naar een interim Organisatieadviseur HR.

Een organisatie in verandering:

De samenleving verandert en de vraagstukken worden steeds complexer. De organisatie verandert mee en moet steeds beter in staat zijn om te gaan met en antwoorden te vinden op deze toename aan complexiteit.
Wat dit betekent voor de doorontwikkeling van de organisatie is vastgelegd in het Groeiplan 2021 - 2025, bekrachtigd door het College. De Ondernemingsraad is nauw betrokken. Het Groeiplan is een richtinggevend document en geeft een doorkijk naar wat de ambities van de organisatie zijn in lijn met dat wat de samenleving vraagt. Denken van buiten naar binnen, grote complexe vraagstukken worden opgavegericht opgepakt met een concreet doel en resultaat. Dit vraagt een andere wijze van (aan-) sturing (en inrichting) van de organisatie en een andere, veel meer integrale wijze van (samen-) werken van de medewerkers vanuit opgaven gestuurd.
De komende jaren wordt deze verandering op een zoveel mogelijk participatieve wijze ontwikkeld en gerealiseerd.
De gemeentesecretaris/concerndirecteur (opdrachtgever) heeft de programmamanager Organisatieverandering (opdrachtnemer) gevraagd om dit veranderproces samen met het Programmateam Organisatieontwikkeling Barneveld Groeit! verder vorm te geven. Het Programmateam is samengesteld met vertegenwoordigers uit de organisatie die ieder trekker zijn van een van de ontwikkellijnen.
Daarnaast coördineert het Programmateam (en voert deels mede uit) de realisatie van de activiteiten die belegd zijn in de organisatie. Deze activiteiten voortkomend uit het Groeiplan, worden afgestemd op inhoud en planning en uitgewerkt in een uitvoeringsagenda.

Wat vraagt de organisatie van je/ wat is je rol?:

Als Organisatie adviseur HR ben je verantwoordelijk voor de ontwikkellijn ‘Mens in Ontwikkeling’ vanuit het programma ‘Barneveld groeit!’. Je geeft invulling aan alle mens gerelateerde initiatieven binnen het programma.
Jouw thuisteam is team HRM en je werkt functioneel samen met en onder leiding van de programma manager organisatie ontwikkeling en neemt zitting in het programmateam als projectleider ‘Mens in Ontwikkeling’. Daarbij stem je intensief af met je collega’s binnen team HRM, samen werk je aan initiatieven vanuit de organisatieontwikkeling zodat de reguliere werkzaamheden elkaar gaan versterken.
Je bent in staat om de inhoudelijke initiatieven te begeleiden en weet medewerkers en leidinggevenden in beweging te krijgen en op een natuurlijke manier te overtuigen. Jij legt verbinding, vraagt door, durft een andere en kritische mening te geven en stelt de status quo ter discussie. En zorgt daarbij dat zowel leidinggevenden als medewerkers zich betrokken en eigenaar voelen.
Je bouwt intern aan een netwerk en werkt samen met stakeholders zoals bijvoorbeeld de OR.

Wat ga je doen:
Medewerkers merken de effecten van de organisatieontwikkeling en dus jouw werk. We vragen aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren.

Meer specifiek ga je aan de slag met:
Het opstellen van een plan van aanpak voor de ontwikkellijn ‘Mens in ontwikkeling’, waaronder o.a. het ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie én medewerkers vanuit het gedachtengoed van Rijnlands organiseren.
Uitvoeren van het plan van aanpak in samenwerking met de programmamanager, de medewerkers, het management, HR en de OR;
Samen met je HR collega’s samenstellen van een ontwikkelprogramma voor teamleiders, directie en medewerkers, om het gewenste gedrag te gaan doorleven;
Het organiseren en verzorgen van verschillende werkvormen om de gewenste effecten en resultaten te realiseren;

Eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 september 2022 tot en met 15 maart 2023 voor 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.
 • Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe.
 • De kandidaat die wordt geselecteerd, wordt gevraagd een VOG te overleggen.
 • Je hebt ruime ervaring in het meenemen van groepen met name in (organisatiebrede) veranderingen.
 • Schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau doe je zonder problemen en je vindt daarin je eigen weg. Het is belangrijk dat je jouw resultaten zichtbaar maakt en anderen hierin meeneemt, je straalt energie en enthousiasme uit.
 • Je weet om te gaan met weerstand en beheerst verschillende interventiemethodes
 • Je beschikt over politieke sensitiviteit
 • Je bent een verbinder, heb inzicht in de mens en menselijk gedrag, je beheerst verschillende groepsdynamieken.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen de overheid; bij voorkeur binnen een gemeente
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken (Lean)
 • Je hebt aantoonbaar verschillende manieren van aanpak en werkmethoden in je bagage.
 • Minimaal HBO denk- en werk niveau; Aangevuld met opleidingen verandermanagement op HBO/WO niveau.

Gunningscriteria

 • Je beschikt over HBO/WO opleidingsniveau aangevuld met veranderkundige opleidingen
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een overheidsorganisatie
 • Je hebt aantoonbare ervaring met een (eind-) verantwoordelijke rol in verandertrajecten
 • en heeft daarbij gebruik gemaakt van verschillende interventiemethodes
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met projectmatig werken

Startdatum is 15-09-2022

Toepassen
Drop hier jouw bestanden Selecteer bestanden...
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram